Ochrana súkromia

Kto sme
Náš web nájdete na: https://elevenbooks.sk/

Na tomto mieste Vás chceme informovať o tom, ako v Eleven Books & Books pracujeme s Vašimi osobnými údajmi a o Vašich právach. Za osobný údaj sa v tomto kontexte považuje akákoľvek informácia, týkajúca sa Vás ako súkromnej osoby, napríklad meno a kontaktné informácie.

Eleven Books & Books vlastní eleven books, s.r.o. Info o spoločnosti:

eleven books, s.r.o.
Ožvoldíkova 4
841 02 Bratislava

IČO: 50 097 148
DIČ: 21 20 18 57 82

kontaktné údaje:
info@elevenbooks.sk
+421 948 824 811

Aké osobné údaje zbierame a prečo
Údaje od zákazníkov potrebujeme, aby sme mohli plnohodnotne dodávať naše služby (doručiť Vám objednané knihy), ako aj pre: webovú analytiku, kontaktovanie zákazníka, registrácie a overenia totožnosti pri interakcii s externými sieťami a platformami (napr. procesovanie platby, alebo doručenie objednávky poštou).

Kontaktné údaje zákazníka
Nasledujúce osobné údaje sú nevyhnutné, aby sme vedeli spracovať objednávku v súlade s našimi obchodnými podmienkami a doručiť ju k zákazníkovej spokojnosti: emailová adresa, krstné meno, priezvisko, adresa doručenia.

Zaregistrovaním alebo potvrdením objednávky nám umožňeje, aby sme Vás na základe Vasšich osobných údajov identifikovali a poskytli Vám súvisiace služby. Registrácia prostredníctvom vyplnenia registračného formulára na webe je dobrovoľná a podmienená Vašim súhlasom, vyplývajú z nej určité výhody. Objednávku je možné odoslať aj bez registrácie, v takom prípade ale stále potrebujeme základné osobné údaje nevyhnutné pre jej úspešné doručenie: emailová adresa, krstné meno, priezvisko, adresa doručenia.

Komentáre
Ak sa rozhodnete ku niektorej z kníh napísať komentár/hodnotenie, web ukladá okrem samotného textu aj IP adresu návštevníka a informáciu o prehliadači, z dôvodu jednoduchšej identifikácie nevyžiadaných a rušivých SPAM komentárov.

Kontaktný formulár
Ak nás chcete kontaktovať prostredníctvo kontaktného formulára na webe, potrebujeme uložiť Vašu email adresu, aby sme na otázku/podnet mohli odpovedať. Týmto spôsobom odovzdaná emailová adresa nebude využitá na žiaden iný účel ani od nás neobdržíte žiaden email okrem rekacie na Vašu otázku/podnet.

Cookies
Ak na našom webe necháte komentár, alebo sa rozhodnete nechať svoje prihlasovacie údaje zapamätané v cookies. Tieto údaje sú uložené len dočasne s cieľom zjednodušiť a spríjemniť využívanie nášho webu. Po odhlásení z webu sú cookies využité na zapamätanie prihlasovacích údajov odstránené.

Zabezpečenie osobných údajov
Eleven Books & Books vykonáva všetky potrebné úkony aby predišla prístupu neautorizovaných osôb ku zbieraným údajom.

Doba uchovávania osobných údajov
Osobné údaje uchovávame len po dobu, pokiaľ je to nevyhnutné pre poskytnutie kvalitných služieb, prípadne nám táto povinnosť vyplýva zo zákona. Pri registrovaných užívateľoch ako aj neregistrovaných zákazníkoch, ktorí dokončia objednávku, zostávajú uložené osobné informácie vyplnené v ich osobnom profile alebo počas procesu dokončenia objednávky. Všetci registrovaní užívatelia majú ku svojim údajom prístup v sekcii „Môj účet“ a môžu ich meniť alebo vymazať podľa vlastnej vôle. Osobné údaje zákazníkov držíme len pokiaľ je to nevyhnutné pre zabezpečenie požadovanej kvality služieb.

Ak ste registrovaným zákazníkom na požiadanie Vám zašleme kompletný prehľad Vašich osobných dát, ktoré su v našej databáze uložené. Zároveň na požiadanie môžeme Vaše osobné dáta vymazať, okrem údajov, ktoré sme povinní ponechať v databáze z právnych alebo administratívnych dôvodov (napr. info o objednávke z minulosti kvôli účtovnictvu).